home

Welkom op de website Artsen met Autisme. Waarom deze website? Omdat er ook artsen zijn met autisme, terwijl het lijkt alsof dat niet zo is. In 2014 kreeg ik de diagnose autisme. Ik was toen al jarenlang werkzaam als huisarts. Dat leverde een hoop vragen en denkwerk op; er was niets bekend over autisme bij artsen, terwijl ik wel steeds las “tegenwoordig denkt men dat autisme bij ruim 1% van de mensen voorkomt”.
De diagnose autisme is nog niet zo heel lang bekend bij het grote publiek. In het verleden werd gedacht dat autisme vaak met een verstandelijke beperking gepaard gaat. Tegenwoordig wordt de diagnose echter ook gesteld bij intelligente mensen. De laatste jaren wordt de diagnose autisme meer en meer bij intelligente volwassen mannen en vrouwen gesteld. Vaak hebben zij dan al jaren een beroep. En dus -in mijn geval- niet per se in de ICT-sector. Na mijn anonieme interview in Medisch Contact (december 2015) https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/Huisarts-met-autisme.htm reageerden er -via de redactie- andere artsen met dezelfde diagnose naar mij. Bijna iedereen bleek zijn of haar diagnose verborgen te houden. Dat verbaasde mij niet, maar juist daardoor konden wij niet met elkaar in contact komen. En juist daardoor wordt het stigma in stand gehouden (dat je met autisme geen arts kunt zijn, “omdat ze zich niet kunnen inleven in anderen”.)
In 2016 maakte ik deze website en kort daarop ging ik samen met een andere arts uit de kast: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/artsen-met-autisme-uit-de-kast.htm. Deze website is vooral bedoeld om artsen met zelf de ASS-diagnose met elkaar in contact te laten komen. De website is 17 november 2016 online gegaan. Via de pagina “contact” kunt u vragen stellen.