home

Welkom op de website Artsen met Autisme.
Deze website gemaakt door een huisarts die zelf -in 2014- de diagnose ASS heeft gekregen. Hij is in eerste instantie gemaakt voor artsen die zelf te maken krijgen met de diagnose ASS.

Sinds de websitebeheerder de diagnose autisme zelf kreeg, en nergens informatie over artsen met autisme kon vinden, heeft zij twee interviews hierover gegeven in Medisch Contact. Na haar eerste anonieme interview in Medisch Contact (december 2015) huisarts met autisme reageerden er -via de redactie- andere artsen met dezelfde diagnose naar haar. Bijna iedereen bleek zijn of haar diagnose verborgen te houden, vanwege het stigma dat er op autisme rust.

Het stigma op autisme leidde er dus toe dat artsen met autisme onwetend bleven van anderen met dezelfde diagnose en geïsoleerd bleven. In november 2016 werd deze website gebouwd. Kort daarop vond de coming out in Medisch Contact plaats: artsen met autisme uit de kast.

Via de pagina “contact” kunt u vragen stellen.