contact

Deze website heb ik gemaakt nadat ik als arts zelf de diagnose autisme kreeg. Ik kwam met die diagnose voor grote, praktische, dilemma’s te staan. Ik had behoefte aan het uitwisselen van ervaringen, maar wist niet hoe ik andere artsen met autisme kon vinden.

Vlak na het lanceren van de website ging ik uit de kast in Medisch Contact artsen uit de kast . Sindsdien hebben heel veel andere artsen gereageerd. Voor een groot deel hadden zij ook zelf ASS, of twijfelden sterk of zij diagnostiek zouden laten doen.

Omdat er zo’n grote behoefte aan ontmoeting bleek te zijn, werden er netwerkbijeenkomsten voor ‘artsen met autisme’ georganiseerd. De stichting ‘Vanuit autisme bekeken’ heeft mij geholpen die te organiseren. Er hebben inmiddels vier bijeenkomsten plaats gevonden in Utrecht; twee in 2017 en twee in 2018. Ze zijn bestemd voor geneeskundestudenten en artsen met autisme, of een vermoeden van autisme bij zichzelf.

Ikzelf heb mij eind 2018 teruggetrokken uit de organisatie. Vragen over eventuele netwerkbijeenkomsten kunt u stellen bij www.vanuitautismebekeken.nl.

Voor vragen kunt u onderstaand formulier invullen. Uw vraag verschijnt niet openbaar.