links

– Edo Nieweg (kinder- en jeugdpsychiater), 2005: ‘wat wij van Jip en Janneke kunnen leren’
(over reïficatie in de psychiatrie)
– Ken Robinson, 2010: changing education paradigms
– Edo Nieweg, 2013:  ‘DSM; een zoektocht naar fantomen’
– CBS, 2014: ‘bijna drie procent van kinderen heeft autisme’
– proefschrift Berend Verhoeff (psychiater en filosoof), 2015: ‘autism’s anatomy’
– meesterproef Wendy Lampen (filosoof), 2016: ‘autisme vanuit de individuen bekeken’
– Els van Veen (huisarts), 2017: opiniestuk NVA
– RVS, 2017: ‘medicalisering van levensfasen’
– Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, 2017: ‘pleidooi hoop voor kinderen’
– NRC, 2018: ‘de prestatiemaatschappij heeft tegengif nodig’
– interview Els van Veen, MedZ, magazine VPH MedZ4 interview autisme
– Delphine Jacobs, kinderpsychiater voorzichtig met de term autisme
– debat Damiaan Denys en Jim van Os: debat De Balie januari 2019