over mij

Artsenmetautisme.nl is een initiatief van Els van Veen (1970, Amsterdam),
praktijkhoudend huisarts.

UTRECHT – Portret van Els van Veen.
  •  artsexamen 1997, VU Amsterdam
  •  verhuizing naar Groningen 1998
  •  huisartsopleiding te Groningen, aanvang 2000
  •  gevestigd als huisarts sinds 2004
  •  diagnose autisme 2014
  •  bouw website artsenmetautisme.nl 2016
  •  coming out in Medisch Contact 2017

In 2014 werd de diagnose autisme bij mij gesteld. Deze diagnose leverde mij meer begrip voor mijzelf op en voor het leven dat ik tot dan toe had geleid. Echter, al snel stuitte ik ook op veel vragen en nieuwe problemen. Ik zette mijzelf als het ware vast, door mijzelf te veel door de “DSM-bril” te gaan bekijken. Verder vroeg ik mij af of er andere artsen met autisme zouden zijn. Het gaf mij een onwaarachtig gevoel, te werken als huisarts en te weten dat ik ASS had en daarover te zwijgen. In 2015 gaf ik een anoniem interview aan het blad van de KNMG, Medisch Contact: “huisarts met autisme”. Door dat interview kwam ik in contact met enkele andere artsen met autisme. In oktober 2016 bouwde ik deze website.n. Nadat deze website gelanceerd was nam ik contact op met de journalist van Medisch Contact voor een coming out. Een open interview leek mij effectiever dan het eerdere anonieme interview, om zodoende het Rainman-stereotype om zeep te helpen. Deze coming out verscheen in januari 2017 in Medisch Contact: “artsen met autisme uit de kast”.

Er hebben zich sinds de coming out veel artsen met ASS, of een vermoeden van autisme bij zichzelf, bij mij gemeld.  De artsen met een vermoeden van autisme bij zichzelf vragen zich vaak af of zij het diagnose-traject wel in zullen gaan. Het heeft nogal wat nadelen om het label ASS “aan je broek te krijgen”. Deze laatste uitdrukking heb ik van een andere arts met autisme overgenomen, ik vond hem grappig herkenbaar.
Autisme blijkt een heel erg onduidelijke diagnose te zijn.  Het is een containerbegrip; iedereen verstaat er weer wat anders onder. Het heeft voor hoogopgeleide mensen veel nadelen dat één (DSM) classificatie ASS wordt gebruikt voor problematiek en verschijningsvormen die zo erg van elkaar verschillen. Er lijkt ook een willekeur te zijn, wie deze diagnose wel en niet krijgen: Ik zie artsen met een autisme-diagnose en artsen die (volgens psychiater of psycholoog) nét niet in aanmerking komen voor de diagnose…en op grond waarvan is volstrekt onduidelijk. Ook zie ik een ontzettende diversiteit in ervaren beperkingen; wat hebben mensen met ASS gemeenschappelijk? Ik durf het niet te zeggen. Wat er in ieder geval wel gebeurt als je het label krijgt toebedeeld, is dat je te maken krijgt met het stigma dat er rust op deze “psychiatrische stoornis”. En het is dan fijn om te weten, dat er meer artsen met (een vermoeden bij zichzelf van) autisme zijn.