blogs

Vanaf 2018 ben ik begonnen blogs te schrijven. Mijn blogs gaan meestal over mijn dilemma’s met autisme. Ik heb niet de pretentie dat ik precies weet hoe iemand met autisme denkt en voelt. Dat kan ook niet, omdat autisme in die zin niet bestaat.

De diagnose autisme gaf mij aan de ene kant meer inzicht in mijzelf. Dat was een positief aspect. Maar de diagnose stelde mij ook voor grote dilemma’s. Voor mensen zoals ik vind ik de naam autisme te zwaar. Het werkt volgens mij averechts dat ik dezelfde diagnose heb gekregen als iemand met veel meer beperkingen op sociaal en communicatief gebied.

Ik heb als ideaal dat het classificeren van mensen (DSM-5 is een classificatiemodel) niet noodzakelijk zou moeten zijn voor goede zorg en onderwijs.

het medische model

peers (laatste blog voor de NVA)

geef jonge mensen hoop (blog NVA)

autisme ís geen hersenziekte (blog NVA)

kwetsbaarheid (blog NVA)

meisjes met autisme (blog NVA)

een open klimaat

rijbewijskeuring (blog NVA)

een nieuw hokje (blog NVA)

autisme ambassadeur (eerste blog voor de NVA)

heb ik autisme?

overprikkeling