contact

Artsen met autisme is een initiatief van mij, huisarts Els van Veen. Het idee voor deze website ontstond na het congres Autminds 2016. Dit was destijds de aankondiging van mijn presentatie, alleen met mijn voornaam:
Op dat congres ontmoette ik Lujan Blankenstein, de arts waarmee ik het dubbelinterview in Medisch Contact heb gegeven (januari 2017): artsen met autisme uit de kast
Daarna kwamen er veel reacties van artsen met autisme, maar ook bijvoorbeeld van andere
zorgprofessionals met autisme. Ik kon het niet bolwerken om met al deze mensen, met vaak verschillende hulpvragen, contact te onderhouden. In 2017 en 2018 heeft de stichting Vanuit Autisme Bekeken geholpen om netwerkbijeenkomsten voor artsen, met autisme of een vermoeden daarvan, te organiseren.
Dat was ingewikkeld, omdat veel artsen niet open (kunnen) zijn over hun autisme. We moesten hun privacy goed borgen. Dat is ook de reden waarom we de netwerkbijeenkomsten niet hebben uitgebreid naar andere zorgprofessionals.

Ik vond de bijeenkomsten van artsen helpend, het was waardevol om herkenning te vinden en ervaringen te delen. Tegelijk vond ik de bijeenkomsten ook verwarrend, ik kon bijvoorbeeld geen enkele eigenschap ontdekken die we allemaal hadden. Mede om die reden heb ik me eind 2018 teruggetrokken uit de organisatie van de netwerkbijeenkomsten.

Voor vragen kunt u het contactformulier invullen. Er zal vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan en uw vraag verschijnt niet op de website.