blogs

Tot aan 2019  heb ik blogs over autisme voor de NVA geschreven. Om een aantal redenen ben ik hiermee gestopt. Eén van de redenen is, dat ik merkte dat ik mezelf niet kon ervaren als een persoon met autisme.
In 2019 heb ik afstand van autisme genomen.
De blogs laat ik op deze website staan. Ze zijn een afspiegeling van hoe ik mijzelf een tijd door de autisme-bril heb bekeken, een deels schadelijk proces vind ik achteraf.
Ik heb niet de pretentie dat ik precies weet hoe iemand met autisme denkt en voelt. Dat kan ook niet, omdat autisme in die zin niet bestaat. Ik heb als ideaal dat het classificeren van mensen (DSM-5 is een classificatiemodel) niet noodzakelijk zou moeten zijn voor goede zorg en onderwijs. Mijn diepere ideaal is dat een label, welk label dan ook, de identiteit en eigenwaarde van mensen niet mag bepalen.

verbinding

spanning moet af kunnen vloeien

verplichte rij-keuring bij autisme van de baan?

het medische model

peers (laatste blog voor de NVA)

geef jonge mensen hoop (blog NVA)

autisme ís geen hersenziekte (blog NVA)

kwetsbaarheid (blog NVA)

meisjes met autisme (blog NVA)

een open klimaat

rijbewijskeuring (blog NVA)

een nieuw hokje (blog NVA)

autisme ambassadeur (eerste blog voor de NVA)

heb ik autisme?

overprikkeling