links

Vanaf dat ik mijn diagnose autisme in de openheid heb gebracht, heb ik heel veel geleerd; juist door met andere mensen van gedachten te wisselen. Mijn perspectief verschoof van de vraag ‘wat is autisme (bij mij)?’ naar de vraag hoe het komt dat zo ontzettend veel kinderen en volwassenen tegenwoordig gediagnosticeerd worden met ASS en AD(H)D.

Onderstaande links wijzen soms in de richting van een antwoord. Ik denk dat de huidige ‘labelcultuur’ niet los gezien kan worden van de in 2006 ingevoerde ‘marktwerking’ in de zorg. Verder zie ik een verband met de drang naar ‘meten is weten’ in onderwijs, wetenschap en geneeskunde en met het individualisme in de Westerse samenleving.

– sir Ken Robinson, 2007 TEDtalk ‘do schools kill creativity?’
– sir Ken Robinson, 2010: changing education paradigms
(over ons onderwijssysteem, animatiefilmpje waarin wordt uitgebeeld hoe creativiteit uit kinderen wordt gehaald, over de (schijnbare) epidemie van ADHD en hoe kinderen met Ritalin hun aandacht bij de (saaie) les moeten houden)
– Edo Nieweg, 2013:  ‘DSM; een zoektocht naar fantomen’
– prof. dr. Jim van Os, psychiater: boek ‘de DSM-5 voorbij!’
(persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ)
– CBS, 2014: ‘bijna drie procent van kinderen heeft autisme’
– proefschrift Berend Verhoeff (psychiater en filosoof), 2015: ‘autism’s anatomy’
– Els van Veen (huisarts), 2017: schadelijke effecten ASS
– RVS, 2017: ‘medicalisering van levensfasen’
– Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, 2017: ‘pleidooi hoop voor kinderen’
– NRC, 2018: ‘de prestatiemaatschappij heeft tegengif nodig’
– interview Els van Veen, 2018, magazine VPH MedZ4 interview autisme
– 2018 Psychologie Magazine: ‘iedereen heeft wel iets’
– Delphine Jacobs, kinderpsychiater voorzichtig met de term autisme
– debat Damiaan Denys en Jim van Os: debat De Balie januari 2019
– Trouw 28 oktober 2019, filosoof Kwame Anthony Appiah ‘je identiteit is iets dat je licht moet dragen’